Tin tức

Dệt may Việt Nam chính thức được cấp chứng thư điện tử sang Mexico

Đây sự hỗ trợ của Bộ Công Thương đối với doanh nghiệp dệt may nhằm khai thác tối đa lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do, đồng thời cải cách hành chính để các thủ tục thực hiện theo yêu cầu cam kết quốc tế không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Thông tin từ Bộ Công thương cho biết, ngày 20/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố cấp Chứng thư xuất khẩu qua Internet cho hàng dệt may xuất khẩu đi Mexico, chính thức vận hành hệ thống điện tử cấp Chứng thư xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, cho biết ngày 19/4 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCT qui định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/6/2019.
Thông tư bao gồm 5 Chương với 12 Điều, qui định ưu đãi thuế theo hạn ngạch thuế quan, nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan và giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico theo CPTPP.
Để thực việc cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế xin cho, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất khẩu hàng dệt may theo CPTPP, việc cấp Chứng thư xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico theo CPTPP được thực hiện qua Internet.
Cụ thể, thương nhân nộp hồ sơ cấp Chứng thư xuất khẩu hoàn toàn qua Internet, không phải nộp hồ sơ bản giấy và được trả Chứng thư xuất khẩu trực tiếp hoặc qua bưu điện tùy thuộc vào đăng kí của thương nhân.
Việc cấp Chứng thư xuất khẩu tự động cho thương nhân theo phương thức trừ lùi lượng hạn ngạch thuế quan trên hệ thống điện tử và theo nguyên tắc thương nhân nộp hồ sơ trước được cấp trước, thương nhân nộp hồ sơ sau được cấp sau, cho đến khi hạn ngạch thuế quan được cấp hết.
Cấp Chứng thư xuất khẩu khi thương nhân đã xuất khẩu lô hàng. Theo cơ chế này thương nhân phải thường xuyên theo dõi cấp hạn ngạch thuế quan trên hệ thống điện tử để nộp hồ sơ đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu.